Nemokamai išbandykite jums tinkamą elektrinį dviratį

Dviračių bandymo paslaugos susitartu laiku bendrosios sąlygos 
(Versija: Prancūzija, 2023 m. kovas)

Šios dviračių bandymo paslaugos naudojimo sąlygos (toliau – BNS), apibrėžiamos kaip sąlygos, kuriomis klientai gali registruotis ir naudotis dviračių bandymo paslauga (toliau – Paslauga), teikiama tam tikrose „DECATHLON“ parduotuvėse (toliau – Parduotuvė (-ės)), esančiose Prancūzijos žemyninėje dalyje (išskyrus Korsiką) ir priklausančiose „Groupe DECATHLON“ (toliau – „Groupe DECATHLON“), kuriai priklauso „DECATHLON SE“ ir bet kuri „DECATHLON SE“ patronuojamoji įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai turinti bent 10 % susirinkime išreikštų balsavimo teisių.
Registruodamasis Paslaugai Klientas patvirtina, kad perskaitė ir visiškai bei be išlygų sutinka su čia nustatytomis Paslaugos teikimo sąlygomis.
BNS turi viršenybę prieš bet kokias kitas bendrąsias ar specialiąsias sąlygas, kurių „DECATHLON“ aiškiai raštu nepatvirtino.

1 straipsnis. Paslaugos paskirtis

1.1. Ši Paslauga – tai paslauga, kuria suteikiama nemokama prieiga prie konkrečiai svetainėje (toliau – Svetainėje) www.decathlon.fr arba Parduotuvėje nurodytų gaminių (toliau – Gaminių). Šios Paslaugos tikslas – suteikti klientui galimybę išbandyti Gaminį, kad jis galėtų lengviau apsispręsti dėl pirkimo. Klientas šiai Paslaugai užsiregistruoja tik šiuo tikslu ir sąžiningais ketinimais.

1.2. Paslauga gali naudotis tik fiziniai asmenys, nesusiję su jokia profesine veikla, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų ir turi visišką veiksnumą prisiimti šiai Paslaugai taikomus įsipareigojimus (toliau – Klientas). Už nepilnamečių (nuo 16 metų) veiksmus atsakomybę ir kontrolę prisiima tėvų teises turintys asmenys. „DECATHLON“ turi teisę reikalauti įrodyti tėvų leidimą ir jį turinčio asmens tapatybę.

1.3. Paslauga teikiama tik dalyvaujančiose Parduotuvėse, kurios nurodytos Svetainėje kaip teikiančios šią paslaugą, ir atsižvelgiant į turimas atsargas bei Kliento registraciją Svetainėje.

1.4. Paslauga teikiama Svetainėje ir (arba) Parduotuvėje nurodytomis dienomis ir valandomis.

2 straipsnis. Gaminių charakteristikos

Prieš užsisakydamas Paslaugą ir, vadovaujantis Prancūzijos vartotojų kodekso L.111-1 straipsniu, iš Parduotuvės Klientas gali gauti informaciją apie kiekvieno Gaminio, kurį jis nori išbandyti, savybes ir susijusias sąlygas.

Klientui buvo pranešta ir jis sutinka, kad Gaminys pateikiamas toks, koks yra, ir kad jis galėjo būti naudotas anksčiau, prieš „DECATHLON“ atnaujinant jo būklę.

3 straipsnis. Bandymo trukmė

Gaminį galima išbandyti trisdešimt (30) minučių.

Šiam laikotarpiui praėjus Klientas įsipareigoja grąžinti Gaminį į Parduotuvę.

Paslauga pradedama teikti, kai „DECATHLON“ perduoda Gaminį Klientui.

4 straipsnis. Registracija paslaugai

Užsiregistruoti paslaugai galima tik šiais būdais:

 • interneto Svetainėje arba tiesiogiai
 • parduotuvėje nuskaitant QR kodą išmaniuoju telefonu, kuris nukreipia Klientą į Svetainę.


Klientas, kai jam pasiūloma rinktis, gali pasirinkti Gaminį, kuriam jis nori panaudoti Paslaugą. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslauga teikiama tik tiems Gaminiams, kurių aprašyme aiškiai nurodyta, kad jiems taikoma ši Paslauga.
Klientas turi pateikti toliau nurodytą informaciją: pavardę, vardą, el. pašto adresą, pašto adresą, mobiliojo telefono numerį.

Gaminys perduodamas Klientui pateikus teisiškai galiojantį dokumentą, kuriuo patvirtinama Kliento tapatybė. Klientas supranta ir sutinka, kad nepateikus tokio dokumento gali būti atsisakyta perduoti Gaminį kaip Paslaugos dalį, o „Decathlon“ už tai neatsako.

Tikslios, nuoširdžios ir naujausios informacijos pateikimas yra esminė Paslaugos teikimo sąlyga.

„DECATHLON“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti suteikti Klientui galimybę naudotis Paslauga esant šioms aplinkybėms:

 • Klientas piktnaudžiauja Paslauga arba ja naudojasi netinkamai, ypač atsižvelgiant į 1.1. straipsnį;
 • Klientas negrąžino Gaminio, kuris buvo suteiktas naudojantis Paslauga anksčiau.

5 straipsnis. Gaminio perdavimas ir užstatas

5.1. Paslauga teikiama nemokamai. Siekiant užtikrinti, kad Klientas „Decathlon“ tinkamai grąžintų Gaminį, Kliento gali būti paprašyta pateikti vieną ar kelias iš toliau nurodytų garantijų.

 • Užstatas

  Jei parduotuvėje yra reikiama įranga, perduodamas Gaminį Klientas turi pateikti banko garantiją, mokėdamas mobiliuoju įrenginiu.

  Banko garantija yra išankstinis patvirtinimas atsiskaitant banko kortele. Norėdamas atlikti šį išankstinį patvirtinimą, Klientas įrenginyje turi patvirtinti užstato sumą. Ši suma nėra nuskaitoma, bet yra užšaldoma Paslaugos teikimo laikotarpiu.

  Jei užstatas nepervedamas banko patvirtinimu, Parduotuvė gali paprašyti Kliento pateikti užstatą čekiu.

  Užstatas, atliktas banko patvirtinimu ar čekiu, bus ne didesnis nei nauja Gaminio ir pateiktų priedų komercinė vertė.

  Užstatas bus grąžintas grąžinus Gaminį, „DECATHLON“ darbuotojui atlikus patikrinimą ir visiškai apmokėjus visus remonto darbus, už kuriuos Klientui gali tekti sumokėti. Užstatas grąžinamas nutraukiant išankstinio banko patvirtinimo procedūrą ir nenuskaitant pinigų arba grąžinant ar sunaikinant čekį.

  Taigi, jei po to, kai Gaminiai buvo pateikti bandymui, juos reikia atnaujinti ar remontuoti dėl to, kad Klientas juos naudojo ne pagal paskirtį, „DECATHLON“ pasilieka teisę reikalauti, kad Klientas padengtų patirtas išlaidas ir (arba) pasilikti visą sumokėtą užstatą arba jo dalį.

  Jei Gaminys negrąžinamas, „DECATHLON“ pasilieka teisę pasilikti sau užstato sumą ir (arba) pareikalauti sumokėti visą kainą arba jos dalį.
 • Garantija

  Parduotuvė gali paprašyti kliento palikti turto garantą (užstatyti turtą) tokiu atveju, jei užstato nėra arba kaip užstato priedą. Jei Gaminys negrąžinamas, grąžinamas tik iš dalies arba yra sugadintas, užstatytas daiktas bus saugomas Parduotuvėje tol, kol Klientas sumokės visas mokėtinas sumas.

  Klientas kviečiamas susisiekti su Parduotuve ir išsiaiškinti, kokio užstato bus reikalaujama perduodant Gaminį.

  Jei Klientas negali pateikti užstato, jis gali pasinaudoti šia paslauga naudodamasis Parduotuvės prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Tuomet Klientas gali įsigyti Gaminį. Tokiu atveju nuo pirkimo dienos Klientas turi 365 dienas (30 dienų, jei pirkinys nebuvo užregistruotas Kliento paskyroje), kad atgautų pinigus už Gaminį, jei jis nebuvo tyčia sugadintas ar sulaužytas Gaminį naudojant tik pagal paskirtį.


5.2. Perduodama Gaminį Parduotuvė parodo Pirkėjui, kaip Gaminys veikia ir kokios yra saugos priemonės.

6 STRAIPSNIS. NUOSAVYBĖS TEISĖ IR RIZIKOS PERLEIDIMAS

Visą laiką Paslaugos teikimo metu Gaminys išlieka išimtine „DECATHLON“ nuosavybe. Klientas negali pretenduoti į Gaminio nuosavybę ir negali naudoti Gaminio taip, tarsi būtų jo savininkas, be išankstinio raštiško „DECATHLON“ leidimo.

Kai tik Gaminys perduodamas Klientui, pastarasis tampa jo saugotoju. Rizika perleidžiama iš karto po to, kai Gaminys perduodamas Klientui, ir tęsiasi tol, kol Gaminys faktiškai grąžinamas „DECATHLON“.

7 STRAIPSNIS. BANDYMO PABAIGA IR GAMINIO GRĄŽINIMAS

Gaminį grąžinus į parduotuvę, jo būklė apžiūrima dalyvaujant Klientui.

Jei nustatoma, kad Gaminys apgadintas, ir tai nėra įprastas nusidėvėjimas (pvz., dėl vandalizmo, tyčinio sugadinimo ir pan.), „DECATHLON“ informuos Pirkėją apie remonto išlaidas, kurios bus nurodytos Pirkėjo sąskaitoje faktūroje.

Tuo atveju, jei Gaminys dėl kokių nors priežasčių negrąžinamas arba jei Gaminio remonto išlaidos yra didesnės nei naujo Gaminio vertė, Klientas privalės atlyginti „DECATHLON“ naujo Gaminio kainą, kuria jis parduodamas viešai, įskaitant mokesčius (išskyrus akcijas).

8 STRAIPSNIS. „DECATHLON“ ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. „DECATHLON“ privalo pateikti Klientui tvarkingą ir veikiantį Gaminį, tiksliai atitinkantį Parduotuvėje ir (arba) interneto Svetainėje esančiuose aprašymuose pateiktas charakteristikas.

Kadangi Paslauga apima Gaminio demonstravimą, Gaminys Klientui gali būti pateiktas su priedais, kurie nepridedami įsigijant Gaminį. Klientas supranta ir sutinka, kad (jei reikia) už minėtus priedus perkant Gaminį bus mokama papildomai, šią sumą pridedant prie Gaminio kainos. Pirkėjas gali laisvai sužinoti, kokie priedai įeina arba neįeina į dviračio įsigijimo kainą, naudodamasis Svetainėje esančiu Gaminiui skirtu puslapiu.

8.2. „DECATHLON“ privalo laikytis bendrų gaminių saugos įsipareigojimų, susijusių su rinkai pateiktais Gaminiais.

9 STRAIPSNIS. „DECATHLON“ ATSAKOMYBĖ

9.1. „DECATHLON“ pasilieka teisę laikinai neteikti Paslaugos ir (arba) nutraukti prieigą prie Svetainės dėl techninės priežiūros darbų.

9.2. „DECATHLON“ privalo konsultuoti dėl įrangos tinkamumo Kliento numatytam naudojimui. Šiuo atžvilgiu Klientas privalo tiksliai informuoti „DECATHLON“ apie tikslą, kuriam jis nori naudoti Gaminį.

9.3. „DECATHLON“ negali būti laikoma atsakinga už Paslaugos neįvykdymą ar vėlavimą ją įvykdyti, jei atsiranda aplinkybių, patenkančių į nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo sritį, kaip apibrėžta Prancūzijos civilinio kodekso 1218 straipsnyje. Visų pirma nenugalima jėga laikoma bet kokia sveikatos krizė, dėl kurios visiškai ar iš dalies uždaromos „DECATHLON“ įstaigos, taip pat bet kokie kompiuterių tinklo sutrikimai, dėl kurių Paslauga negali būti visiškai ar iš dalies įvykdyta.

9.4. Klientas negali kaltinti „DECATHLON“ dėl to, kad Parduotuvė ir (arba) interneto Svetainė yra priverstos visiškai ar iš dalies apriboti savo veiklą dėl administracinio ar teisinio sprendimo.

9.5. Bet kuriuo atveju atsakomybė, kurią „DECATHLON“ gali prisiimti teikdama Paslaugą, yra aiškiai apribota įrodytais Kliento patirtais netiesioginiais nuostoliais.

10 STRAIPSNIS. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

„DECATHLON“ išsaugo visas su jos Gaminiais susijusias intelektinės nuosavybės teises. Jokiomis aplinkybėmis Paslauga neapima teisių į prekės ženklą ar minėtas teises suteikimo.

Klientas negali daryti jokių Gaminio pakeitimų: nei pačio Gaminio, nei jo naudojimo instrukcijų, nei bet kurio su Gaminiu pateikto elemento ir (arba) priedo.

11 STRAIPSNIS. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

Gaminys ir jo priedai išlieka išimtine „DECATHLON“ nuosavybe.
Pateikimo Klientui metu Gaminys yra tinkamos būklės.

11.1. Saugumas
Klientas įsipareigoja sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, apimančią Gaminio naudojimą jo naudojimo laikotarpiu ir bet kokią žalą, padarytą tretiesiems asmenims ar jų turtui.

Klientas įsipareigoja naudoti Gaminį pagal Gaminio numatytąją paskirtį ir laikytis „DECATHLON“ pateiktų rekomendacijų, instrukcijų ir pranešimų.
Gaminiai skirti racionaliam naudojimui važiuojamaisiais keliais.

Klientas įsipareigoja griežtai laikytis visų saugumo nurodymų, įskaitant, bet neapsiribojant, kelių eismo taisyklių laikymąsi ir pareigą rūpintis savo ir kitų naudotojų saugumu.

Konkrečiai Klientas įsipareigoja laikytis teisinių prievolių, susijusių su Gaminių naudojimu, ypač dėvėti šviesą atspindinčią liemenę neapgyvendintose vietovėse, naktį arba kai matomumas yra nepakankamas. „DECATHLON“ atkreipia Kliento dėmesį, kad visiems naudotojams svarbu dėvėti šalmą. Be to, Klientui pranešama, kad visi jaunesni nei 12 metų vaikai privalo dėvėti šalmą.

Saugumo sumetimais „DECATHLON“ gali nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą paaiškėjus, kad Klientas nesilaiko minėtų taisyklių. Šiuo atžvilgiu „DECATHLON“ negali būti laikoma atsakinga.

11.2. Gaminio priežiūra ir draudimas pernuomoti
Klientas yra atsakingas už Gaminio priežiūrą. Pastebėjus neįprastą Gaminio naudojimą ir (arba) nusidėvėjimą, bendrovė „DECATHLON“ pasilieka teisę reikalauti kompensacijos už su gaminiu susijusius nuostolius.

Klientas Paslaugą užsisako asmeniškai. Gaminį skolinti yra draudžiama.

12 STRAIPSNIS. BNS PAKEITIMAS

„DECATHLON“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti BNS.

„DECATHLON“ taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Paslaugos teikimą.

Taikoma ta BNS versija, kuri galioja bandymo užsakymo metu.

13 STRAIPSNIS. ASMENS DUOMENYS

Kad būtų aiškiau, visą su jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją rasite ČIA.

14 STRAIPSNIS. SKUNDAI

14.1. Skundas
Jei Klientas nori pateikti skundą, jis gali kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių:
telefonu: +33 9 69 32 33 22
Nuo pirmadienio iki šeštadienio 9.00–20.00 val.
Išimties tvarka dirba sekmadieniais: sausio 17 d., 24 d. ir 31 d. 10.00–19.00 val. (nemokamas numeris).

14.2. Atstovavimas vartotojų teisėms
Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso nuostatas Klientas turi teisę nemokamai pasinaudoti „DECATHLON“ siūloma atstovavimo vartotojų teisėms paslauga. Paslauga besinaudojantys Klientai gali pateikti skundą:

elektroniniu būdu svetainėje www.cm2c.net, nurodydami šį SIRET numerį: 50056940503239

Paštu: CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 Paris (Prancūzija)

Tarpininko pasiūlytas sprendimas nėra privalomas šalims – jos gali bet kada pasitraukti iš tarpininkavimo proceso.

Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L 612-2 straipsnį viena iš būtinų sąlygų, kad tarpininkas galėtų nagrinėti ginčą, yra ta, kad vartotojas prieš tai jau bandė išspręsti ginčą su „DECATHLON“. Laikotarpis, per kurį vartotojas gali perduoti ginčą vartotojų teises atstovaujančiam tarpininkui, yra 12 mėnesių nuo bendrovei „DECATHLON“ pateikto rašytinio skundo pateikimo dienos.

14.3. Taikytina teisė ir ieškinio pateikimas
Taikytina teisė yra Prancūzijos teisė.
Kilus ginčui, kompetentingas teismas yra Kliento gyvenamosios vietos teismas.